1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

dimanche 25 mars 2007

Phần mềm tiện ích

_____________________________________________________________________
- Vượt tường lửa
_____________________________________________________________________
1- Sử dụng nhu liệu Psiphon dễ dàng, đơn giản, và an toàn(cài đặt trên máy tính ở nước ngoài, người xài ở trong nước) http://www.psiphon.civisec.org/
2- Cách vựơt tường lửa hữu hiệu nhất, các bạn ở VN hãy tải Invisible Browsing xuống để vựơt tường lửa [ Download] http://danviet.se/appz/invisiblebrowsing.zip
3- Chương trình vượt tường lửa và giấu IP : (người viết chưa thử)Hide My IP 1.9 : [ download ] http://www.download3k.com/Install-Hide-My-IP.html
4- http://www.webwarper.net/ww/~av/www.hide-ip-soft.com/download.htm 640BDE8F33141D15 ,,CAC BAN TRONG NUOC VAO DAY lay DAU IP PLATINUM va giu'p ban VuotTuongLu?a luon,, an toan Tu Do tren Net.. Proxy IP nhanh, tot nhat >>Taiwan, Korea, Japan, India..
5-
_____________________________________________________________________
Làm sạch history sau khi lướt Web:
_____________________________________________________________________
1- Dùng dịch vụ có sẵn trong Internet Explorer: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2006/05/25/SafetyAtInternetCybercafes_NAn/ )
2- Ccleaner: A simple program that removes unused and temporary files from Windows machines http://www.ccleaner.com/
http://www.ccleaner.com/download/
3- NetEraser is a web Eraser software that protects your privacy by erasing all internet tracks and computer activities. NetEraser is a web eraser http://privacy-software-review.toptenreviews.com/?ttreng=1&ttrkey=web+eraser
http://www.freedownloadscenter.com/Best/free-web-eraser.htmlhttp://www.webpctools.com/html/web_eraser.html
4-
_____________________________________________________________________
Chống : spyware, trojạn, ...
_____________________________________________________________________
1- Spybot - Search & DestroyPhần Mềm chống spyware vào phá máy như Popup quảng cáo v.vhttp://s152542055.onlinehome.us/xoops4/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=3http://www.safer-networking.org/en/home/index.html
2- Ad-Aware SE PersonalPhần Mềm chống lại Spyware vào phá máy như Popup màn hình v.v http://s152542055.onlinehome.us/xoops4/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=2&lid=2 http://www.lavasoftusa.com/software/adaware/
3- http://www.majorgeeks.com/Sandboxie_d4993.html
4- Free Internet Window Washer1.85> is a free privacy cleaner to remove internet tracks and computer activities>> Size: 930KB (copy vo dia mem 1.44MB de du`ng o? DichVu),, OS: Win 9x/ME/NT/2K/XP/2K3 >> http://www.freewarefiles.com/program_5_180_19588.html
5- Spyware Terminator1.8+Virus Scan, (LegallyFree)>Includes>Spyware&Virus Scanner(Windows98, 2000, ME, XP) ,,and,, Real-Time Protection(Only Windows2000, XP) >> http://www.spywareterminator.com/

_____________________________________________________________________
1- HostsBlocker 2.01> http://www.freewarefiles.com/program_5_180_23309.html >Size: 1.77MB,, OS: Win9x/ME/NT/2K/XP/2K3> HostsBlocker is a free simple GUI program to block ads, pop-ups, banners, parasites, hijackers, Web bugs by simply using Microsoft Windows HOSTS file
_____________________________________________________________________
PHONE VOICE IP - CHAT VOICE - dơwnload
_____________________________________________________________________
1- Phone IP internet miễn phí hay rất rẻ
http://saigonxua.blog.ca/2007/02/26/phone_ip_internet_mia_7877_n_phi_hay_ra_~1806074
2- Paltalk chat voice, hội luận toàn cầu, học tiếng, nghe nhạc, ...
http://www.paltalk.com/en/start_chatting.shtml
3- skype : phone IP free PC TO PC, PC to Phone (an toàn)http://www.skype.com/intl/en/download/http://www.skype.com/intl/fr/download/
4- Yahoo Mesenger http://messenger.yahoo.com/download.php
_________________________________________________________________

Co’ 3 ca’ch lay IP cua ba.n>> 1/Neu ba.n ba^’m dzo WebSite cua Vietcong,, hay cu?a Nguo`i L.a... 2/Nha^.n hay Gu?I File tru.c tiep trong PM... 3/Dzo PRIVATE VOICE CHAT room
_________________________________________________________________
1- Kho nhu liệu (thuvien VN)

_________________________________________________________________
Websites download :
_________________________________________________________________

http://www.majorgeeks.com/Sandboxie_d4993.html

_________________________________________________________________

Aucun commentaire: