1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

lundi 30 juillet 2007

Cài đặt Paltalk và Truyền âm từ Paltalk qua Yahoo

Cài đặt Paltalk và Truyền âm từ Paltalk qua Yahoo

Học tiếng, nghe Phật pháp, Hội luận internet toàn cầu, free

1) Download chương trình Paltalk :

a) Vào website www.paltalk.com và download Paltalk Vidéo Chat Messenger

- Có 3 versions Paltalk :
* Paltalk version 8.5 dành cho Windows 95/98 hay ME
* Paltalk version 9.0 và version 9.1 Beta dành cho các Windows khác... (File Paltalk Beta : pal_install_beta_r17306)


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

***

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

-----------------------

http://xosbs.netfirms.com/paltalk.htm
Đường vào Paltalk
Tools
MagicLoginfull7

3 commentaires:

Anonyme a dit…

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Notebook, I hope you enjoy. The address is http://notebooks-brasil.blogspot.com. A hug.

mai anh nguyễn thị a dit…

vỏ gối đầu sông hồng

Ngô Văn Kiên a dit…

Bộ chăn ga gối sông Hồng H16 042 Ga phủ giúp căn phòng ngủ đầy đủ, tiện nghi trang trí thêm bộ drap mềm mại, màu sắc tươi tự nhiên khiến cho ta cảm thấy thỏa mãn, an nhiên, tự tại trong chốn đi về.