1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

dimanche 25 mars 2007

Hổ trợ kỹ thuật - Tiện ích - Vượt tường lửa

_____________________________________________________________________
A- VƯỢT TƯỜNG LỬA (firewall):
_____________________________________________________________________
1/ Sử dụng nhu liệu Psiphon dễ dàng, đơn giản, và an toàn
Nếu quý vị sống ở hải ngoại, quý vị có thể giúp thân nhân ở Việt-Nam vượt qua bức tường lửa do nhà nước CSVN dựng lên để ngăn chặn thông tin. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị hãy đọc thêm về http://www.psiphon.civisec.org/
Dùng Psiphon rất dễ dàng, đơn giản, và an toàn:
• Quý vị gắn Psiphon vào máy vi tính của mình (download, install, làm account - ở nước ngoài) ;
• Quý vị gọi điện thoại cho thân nhân trong nước , cho họ 3 chi tiết:
- Địa chỉ IP (+ port)của máy tính của quý vị (ở nước ngoài).
- Tên hiệu (account) của quý vị dành cho họ, và Mật mã (password) quý vị dành cho họ.( bạn PHẢI giữ kin thông tin trên, vi nếu bị lộ, ngươi ta -công an- có thể không cho bạn vượt tường lửa nữa !)
• Khi họ muốn vào http://www.tdngonluan.com/ hay bất cứ website nào khác bị cấm, thì họ làm như sau:

BƯỚC 1: Họ đánh máy địa chỉ IP của quý vị vào browser (Internet Explorer, hay Firefox, v.v.); máy tính của người ở nước ngoài có gắn Psiphon phải nối mạng vào internet, online và Psiphon phải được khởi động; https://87.15.27.78:448/ (ví dụ, địa chỉ này do người ở nước ngoài cung cấp, IP của người này)

BƯỚC 2: Khi được hỏi danh hiệu và mật mã, họ đánh máy các chi tiết này vào;

BƯỚC 3: Để vào http://www.rfa.org/ hoặc bất cứ mạng nào khác, chỉ việc đánh máy địa chỉ vào, như thường lệ. Chương trình rất nhẹ, gọn.

Vài thắc mắc thường có:

Lúc thân nhân của tôi muốn vào Internet, máy của tôi có cần phải đang mở không? CÓ. Máy của quý vị phải đang chạy. Nếu máy đã tắt thì họ không nhờ quý vị được. Nếu máy của họ có virus, có làm máy tôi bị lây không?KHÔNG.Tín hiệu giữa máy của họ và website mà họ coi, đi xuyên qua máy của quý vị, không ngừng ở đây.Họ có thể thấy được bất cứ gì trong máy của tôi không? Và ngược lại thì sao?
KHÔNG. Hoàn toàn họ không thấy được bất cứ gì trong máy của quý vị và quý vị không thấy được bất cứ hồ sơ hay nhu liệu nào trong máy của họ.Tôi có thể thấy được họ vào website nào không? Và ngược lại thì sao?CÓ, quý vị có thể thấy họ đã và đang vào website nào.KHÔNG, họ không thể thấy được quý vị đã hay đang vào website nào.
Lý do: Máy của quý vị quý vị là cái cổng họ nhờ để đi vào internet, nên quý vị thấy được họ; Còn quý vị thì đi trực tiếp vào internet, không nhờ máy của họ làm cổng.Họ có cần phải gắn nhu liệu nào không? KHÔNG. Họ không cần phải gắn bất cứ nhu liệu nào. Dù đang ở quán internet, họ vẫn dùng phương pháp Psiphon được.

Họ có an toàn không? CÓ.
Sau khi vào các website xong, họ chỉ việc xoá đi danh sách mà browser giữ về những website vừa coi. Dĩ nhiên, nếu dùng máy tính ở nơi riêng rẽ được thì tốt hơn. Ở những nơi như quán internet, người khác có thể thấy mình đang vào website nào.
( đọc thêm ở đây để biết cách xóa, nếu bạn không có software đặc biệt:http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2006/05/25/SafetyAtInternetCybercafes_NAn/ )
Tại sao nhà nước không chặn được thông tin qua Psiphon ? Vì có hàng ngàn, hàng trăm ngàn người như quý vị và thân nhân của quý vị .Nhà nước không thể biết ai là ai.
_____________________________________________________________________
2- Cách vựơt tường lửa hữu hiệu nhất, các bạn ở VN hãy tải Invisible Browsing xuống để vựơt tường lửa [ Download]
_____________________________________________________________________
3/ PROXY, giải pháp vượt tường lửa bởi RFA (tìm hiểu) Ngoài ra, để mỗi tuần nhận được URL, địa chỉ Proxy mới để vượt tường lửa, bạn hãy email của bạn đến : vietweb@rfa.org
_____________________________________________________________________
4/ Tìm líst những proxy mới để vượt tường lửaCách 1:Vào trang web này chứa các Proxy : http://proxy.5vn.com/ Cách 2:Bạn vào http://www.google.com/ và đánh KEY sau đây: proxyCách 3: [ Free text based web proxy! ] Browse the web anonymously and for free. Please Click here to visit Free text based web proxy! Powered by Free Domain Name - Free
_____________________________________________________________________
5/ Chương trình vượt tường lửa và giấu IP : (người viết chưa thử) Hide My IP 1.9 : [ download ]
_____________________________________________________________________
6/ [ Muốn biết IP của bạn đang xài ? Từ đó sẽ biết được bạn đang ở đâu] [2]
_____________________________________________________________________
B- CÁC HỔ TRỢ KỸ THUẬT KHÁC : (lượm lặt)_____________________________________________________________________
0- Phần mềm tiện ích qhx
1- [ Của DĐ Dân chủ 2006]
2- [ Cẩm Nang Internet Cho VN: Chìa Khóa Vượt Tường Lửa] - ykien
3- [ Vượt tưởng lửa không có gì phức tạp ... tiện ích - ykien ]
4- [ Phần mềm cần thiết - SgXua]
5- [ Phương pháp vượt tường lửa từ Việt Nam đến http://www.danchu.net/ qua hệ thống RFA - DD Dc ]
6- [ Cẩm Nan Vượt Firewall CSVN - DD Dc]
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Aucun commentaire: